Uit het nieuws van 19 mei 2022

Vrijheid

Vrijheid is een bijzonder begrip. Het is als met gezondheid: je waardeert het (opnieuw) nadat het een poosje anders is geweest.

“Vandaag vieren we onze vrijheid” klonk op 5 mei overal in Nederland. En de beelden uit Oekraïne verdiepten het besef nog eens extra dat ons land al 77 jaar vrij is.
Individueel kan iemand door kidnapping of slavernij ook van vrijheid beroofd worden, en soms (als veroordeelde in gevangenschap) is zo’n vrijheidsberoving terecht.
Dat laatste toont aan dat vrijheid niet hetzelfde is als doen-waar-je-zin-in-hebt. Elk land kent wetten. Daarbinnen is men vrij.

Vrijheid en democratie

Nu zijn er altijd krachten aan het werk om wetten te verruimen en vrijheid te vergroten. De seksuele revolutie van de jaren 70 met o.a. de slogan ‘baas in eigen buik’ wilde vrij zijn in de keuze om ongeboren leven te verwijderen. Het resulteerde in ons land uiteindelijk in abortuswetgeving. Ons land liep voorop!
De lhbtiq beweging wil vrijheid in elke vrijwillige relatie tussen mensen en krijgt inmiddels volledige steun van de overheid.
André van Duin zei in zijn toespraak in 2021 tijdens dodenherdenking dat hij de voorgaande 30 jaar dat moment had doorgebracht bij het homomonument, enkele straten verderop. “Het tekent onze vrijheid, de vrijheid dat iedereen hier zichzelf mag zijn. Zonder dat iemand anders daar wat van zegt”.1
De verontwaardiging en demonstraties in Nederland tegen het mogelijk intrekken van de abortuswet in de VS laten zien dat deze kwesties hier nog steeds op scherp staan.

In een democratie is van alles mogelijk zodra de meerderheid dat wil, maar christenen die Gods Woord als norm hanteren zijn een minderheid die steeds kleiner wordt en het dus moeilijker krijgen, zeker nu veel kerken de regenboogvlag uithangen.

Vrijheid in Gods Woord

Dan zouden we verwachten dat het onder Bijbelgetrouwe christenen goed gaat.
Eén van de 10 geboden zegt immers al: “u zult niet stelen”? Dat gaat niet (alleen) over het wegnemen van andermans bezit, maar over het beroven van iemands vrijheid. “Ik ben gestolen”, zegt Jozef in de gevangenis.2
Het risico is groot dat ook christenen zich laten leiden door de wil van de kerkelijke meerderheid, en daarmee een medechristen beroven van zijn geestelijke vrijheid.3 In corona-tijd werden de werken van het vlees4 veel meer zichtbaar dan de vrucht van de Geest.5
Paulus zegt dan ook “dient elkaar door de liefde", en herinnert aan het oude gebod "u zult uw naaste liefhebben als uzelf". Zijn waarschuwing is: "Als u echter elkaar bijt en opeet, kijkt dan uit dat u niet door elkaar verslonden wordt".6

Zouden de verhoudingen onder christenen bij een volgende corona-golf nog steeds op scherp staan? Of hebben we iets geleerd? Zou het zelfs mogelijk zijn om elkaar op dit moment te vergeven, wanneer we beseffen dat we elkaar hebben gebeten tijdens vorige corona-golven?

Dat hoort bij de geestelijke vrijheid!
"Tegen zulke dingen is geen wet".7

Meelezen

2
Genesis 40: 15
ik ben gestolen uit het land van de Hebreeën
3
Galaten 5: 13
gebruik de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar in de liefde
4
Galaten 5: 19
het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, moord, dronkenschappen
5
Galaten 5: 22
de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing
6
Galaten 5: 13 - 15
7
Galaten 5: 23