Uit het nieuws van 29 juni 2022

Boeren in opstand

Jarenlang was Nederland wereldwijd de een-na-grootste exporteur van landbouwproducten, was Schiphol één van de beste luchthavens ter wereld, was KLM een begrip in de vliegwereld en was Rotterdam een wereldhaven.
Dankzij het Klimaatakkoord van Parijs moeten deze economische kroonjuwelen aangepakt worden.

Twee jaar corona heeft onbedoeld meegeholpen om het vliegverkeer te minderen: het ontslagen personeel komt ná corona niet automatisch weer terug, waardoor duizenden reizigers op Schiphol te maken krijgen met annuleringen van vluchten en stakingen.

Maar de grootste veroorzaker van het stikstofprobleem lijkt de agrarische sector te zijn.
Vorige kabinetten hebben een grondige aanpak steeds voor zich uitgeschoven, maar nu moeten heel wat boerenbedrijven verdwijnen of krimpen.
Dit plan stuit op enorme weerstand bij de boerenorganisaties. Nu het parlement deze aanpak gisteren heeft goedgekeurd zullen de acties nog wel een poosje doorgaan.
Een oplossing is nog ver weg.

De klimaatproblematiek staat echter niet op zichzelf. Er is een verband met problemen van vergelijkbare omvang. De Bijbel wijst op deze samenhang.

Drie grote veranderingen

1) Het milieu

Milieuvervuiling is vooral het gevolg van de industriële revolutie sinds begin 19e eeuw. Ná de tweede wereldoorlog breiden de (bio)industrie en het transport zich enorm uit. Volgens veel wetenschappers zijn dit dé oorzaken van de huidige klimaatproblematiek.
Sinds Kyoto (1997) hebben opeenvolgende klimaatconferenties het probleem niet opgelost. In tegendeel.

2) Morele ontaarding

De opkomst van de popmuziek in de jaren 70 van de vorige eeuw opent de ogen voor drugs en seks. De drugscriminaliteit is gigantisch, maar de effecten van de morele ontaarding zijn nauwelijks te becijferen.
Kinderen groeien op in een wereld waarin de Bijbelse principes van het gezin zijn vervangen door elke denkbare variant. Abortus en homohuwelijk zijn gelegaliseerd en het lhbtiq gedachtengoed wordt breed omarmd.
Wat wordt het morele kompas van de volgende generaties?

3) Psychische ziekten

Het merendeel van de patiënten komt bij de huisarts met psychische problemen. Oorzaak?
Spanningen door grote welvaart, 24-uurs economie, tweeverdieners en ontwrichte gezinnen. Dit nieuwe 'normaal' wordt gevoed door films, (a)sociale media, second love reclame, enz, enz.
Iedereen moet overal aan meedoen. De tijd vliegt. Er is geen rust.

De klachten onder 3) zijn grotendeels de vruchten van de ontwikkelingen onder 1) en 2).

De Bijbelse samenhang

Paulus vergelijkt de tijd van Israëls verlossing uit Egypte met de tijd waarin wij leven, vlak vóór de komst van de Heer.1 Dat betekent dat wij belangrijke lessen kunnen leren uit die periode, bijvoorbeeld deze: de eerste 3 plagen treffen Israël even zwaar als Egypte.2
Vóór de komst van de Heer zal God de wereld oordelen, maar een aantal oordelen zal ook ons raken:

  1. Nijlwater verandert in bloed
    Onze welvaart heeft negatieve effecten op het milieu. Alleen bij Christus' wederkomst worden de milieuproblemen opgelost.3
  2. Kikkers uit de Nijl
    Dit wijst op de morele ontaarding sinds de jaren 70. De grote kikkerplaag is nog toekomst en wordt in Openbaring beschreven,4 maar dit is een voorbode.
  3. Muggen uit stof
    De tovenaars kunnen tot nu toe de plagen imiteren (en dus alleen maar erger maken), maar niet opheffen (dat kan alleen het gebed van Mozes). Bij deze plaag lukt dat echter niet meer. Hun conclusie is dan ook: "dit is Gods vinger".5

Deze grote veranderingen wijzen erop dat de komst van Christus voor de deur staat.
Dát dient ons leven te beheersen.

Het échte verhaal is dat niemand de klimaatproblematiek kan oplossen. Wél erger maken!
Pas wanneer Christus komt en het Messiaanse vrederijk aanbreekt wordt het klimaat hersteld.6 Er zal bovendien geen oorlog meer zijn;7 zelfs de dieren verdragen elkaar.8

meer informatie ...

Tijdens de eerste lockdown vanwege corona is een online Bijbelstudie gestart over deze onderwerpen.
De opnames en bijbehorende presentaties zijn te downloaden onder De plagen van Egypte.

Meelezen

1
2 Timotheüs 3: 1
Weet dit dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn ...
2 Timotheüs 3: 8
Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook deze zich tegen de waarheid, mensen, bedorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft
2
Exodus 8: 22
Op die dag zal Ik het land Gosen, waar mijn volk verblijf houdt, uitzonderen
3
Romeinen 8: 19
De schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God
4
Openbaring 16: 13
En ik zag uit de mond van de draak, uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikkers.
5
Exodus 8: 19
Toen zeiden de tovenaars tegen de farao: Dit is de vinger van God!
6
Ezechiël 47: 8
Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en ... komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond.
7
Jesaja 2: 4
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren
8
Jesaja 11: 7
Koe en berin zullen samen weiden