Uit het nieuws van 10 september 2022

"God save the queen"

Het Britse volkslied1 is sinds het overlijden van koningin Elisabeth II al vaak gezongen.
De zes coupletten vormen een gebed tot God om haar te bewaren te midden van alle vijandschap, zodat zij als een moeder kan zijn over allen die tot haar rijk behoren.
Deze wens “God beware de koningin” komt er enkele keren in voor.

Tijdens haar 70-jarige regeringsperiode zijn er nogal wat conflicten geweest, zowel binnen als buiten het Britse gebied, maar ook in haar eigen familie. In die zin heeft God haar inderdaad lange tijd bewaard in haar aardse leven.
Nu zij als bindende factor wegvalt vragen velen zich af wat er overblijft van de eens zo grote Britse Gemenebest, maar ook van de onderlinge familieband.
Volgens kenners was de queen een religieuze vrouw, die haar privéleven strikt geheim hield.
Het is dus niet bekend of zij wist gered te zijn voor de eeuwigheid. Zou zij bij de Heer zijn?

Opmerkelijk is dat haar overlijden bijna onmiddellijk volgt op haar beëdiging van de nieuwe Britse premier Liz Truss.
Het Verenigd Koninkrijk (VK) staat voor enorme problemen, vooral de torenhoge energieprijzen. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor alle Europese landen.
Gezamenlijk heeft men Rusland sancties opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne, maar iedereen ervaart nu de gevolgen. Heeft men zich in eigen voet geschoten?
Het zal een enorme klus worden om alle EU landen op één lijn te houden. Zowel binnen de EU als in het VK is de onrust groot bij de naderende winter.
Crisis na crisis teistert Europa. Chaos dreigt.

De Britten zingen vanaf nu “God save the king”, maar of king Charles III daar bewust mee bezig is?
Menig christelijk land heeft een volkslied met een tekst die naar God verwijst.
Het zesde couplet van het Wilhelmus begint met de woorden “Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.”
Het Zwitserse volkslied wordt zelfs de Zwitserse Psalm genoemd, maar de bevolking wil er zo snel mogelijk vanaf.
Geert Mak schreef ooit het boek “Hoe God verdween uit Jorwerd”. Boeiende titel!

De Bijbel vertelt hoe God in de laatste dagen verdwijnt uit de christelijke wereld2, die daardoor massaal vatbaar wordt voor duistere invloeden.
Openbaring 13 beschrijft het beest uit de zee3, de toekomstige, occulte leider van het herstelde Romeinse rijk, dat is het Europa van vandaag.
De ontwikkelingen zijn volop aan de gang om deze leider straks met open armen te ontvangen.

De gemeente is vóór die tijd opgenomen (zie De opname). Tot die tijd blijft Paulus elke gelovige oproepen om persoonlijk “een mens Gods” te zijn4,
“tot alle werk ten volle toegerust”.

Meelezen

1
eerste couplet (vertaald):
God beware onze genadige koningin,
lang leve onze nobele koningin,
God beware de koningin:
zend haar zegevierend,
gelukkig en glorieus,
om lang over ons te heersen:
God beware de koningin.
2
2 Timotheüs 3: 1
Weet dit dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn ...
2 Timotheüs 3: 4 - 5
... meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God.
Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht ervan verloochenen zij
3
Openbaring 13: 4
zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan het beest gelijk ...?
4
2 Timotheüs 3: 17
opdat de mens Gods volkomen is, tot alle werk ten volle toegerust