Uit het nieuws

1 mei 2021     Wel of niet vaccineren?

Goeie vraag!

Eigenlijk is het heel bijzonder dat het vaccin er al een poosje is.
Eind 2019 is in Wuhan (China) voor het eerst Covid-19 vastgesteld. Op 11 maart 2020 spreekt de WHO van een wereldwijde pandemie van dit nieuwe en dus onbekende virus.
Farmaceuten zijn dan al bezig om een vaccin te ontwikkelen. Normaal kost het zo’n 10 jaar voordat een nieuw vaccin is ontwikkeld, uitgetest en goedgekeurd, maar de druk is zó enorm dat het Pfizer vaccin al op 12 december 2020 groen licht krijgt. De voordelen zijn groter dan de risico’s, vindt men.
Inmiddels is er van meer farmaceuten een vaccin goedgekeurd.

Eerst hielden de farmaceuten een wedstrijd wie het eerste vaccin had ontwikkeld; nu wedijveren landen om de hoogste vaccinatiegraad. Na een trage start scoort Nederland inmiddels best redelijk. In juni zou zo’n 80% van de bevolking gevaccineerd kunnen zijn, mits de leveringen doorgaan én de vaccinatiebereidheid hoog blijft. Dat laatste is echter lang niet zeker ...

De (stellige) meningen lopen uiteen, ook onder wetenschappers. Kiest iemand voor vaccineren dan vindt hij uitgesproken tegenstanders tegenover zich, en omgekeerd.
Kortom: best lastig om een goede beslissing te nemen.

Te midden van alle verwarring kijkt een christen graag naar de Bijbel als leidraad. Maar ook daarin weten voor- en tegenstanders zich gesteund door een Bijbeltekst. De voorstander wijst bijvoorbeeld graag op de Heer Jezus, die zei: "Zij die gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar zij die ziek zijn"1, terwijl de tegenstander er juist op wijst dat hij helemaal niet ziek is.

Wel of niet vaccineren is typisch zo’n situatie waarbij christenen elkaars geweten vrij moeten laten. Het is geen zonde om te vaccineren en het is geen zonde om niet te vaccineren.
We moeten elkaar niet de maat nemen (en al helemaal niet de grootte van elkaars geloof), maar elkaar aanvaarden zoals Paulus dat uitlegt in Romeinen 14. Hij schetst dat christenen van mening verschillen over eten, drinken en het onderhouden van dagen. Paulus verdeelt hen in sterken en zwakken: sterken eten en drinken alles, en voor hen zijn alle dagen gelijk; voor zwakken geldt dat niet.

We weten natuurlijk niet hoe Paulus de indeling zou maken als het om vaccineren gaat.
Wat we wél weten is: “Wie bent u, dat u andermans huisknecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan”2.

7 april 2021     De overheid

Is de waarheid boven tafel gekomen in de toeslagenaffaire? Misschien pas tijdens het parlementaire onderzoek?
De notitie 'Positie Omtzigt: functie elders' was goed leesbaar in de aantekeningen van de verkenners, maar niemand kon zich herinneren dat dit besproken was.

"Het woord is de mens gegeven om zijn gedachten te verbergen", zei de bekende Franse staatsman Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838).
Kijkend en luisterend naar de politici van vandaag lijkt er in 200 jaar weinig te zijn veranderd. Komt de waarheid ooit boven tafel?

Zo'n 2000 jaar geleden stond Christus terecht voor Pilatus, de bestuurder in Judea namens de Romeinse overheid, en geeft eerlijk antwoord op zijn vragen.
Pilatus neemt echter een loopje met de waarheid ("Wat is waarheid?"3). Het is de meest onrechtvaardige rechtspraak in de geschiedenis van de mensheid geworden: de enige zondeloze wordt onschuldig ter dood veroordeeld.
Toch erkent Christus het gezag dat Pilatus heeft om recht te spreken. Dat gezag is hem niet alleen door de Romeinse keizer verleend, maar uiteindelijk door God Zélf4.

Erkenning van het gezag van de overheid gebeurt niet op grond van het onberispelijke gedrag van de personen, maar van het ambt dat zij bekleden.
Aangezien ook onze overheid door God is gegeven, erkennen ook wij hun gezag5, en worden wij opgeroepen om voor hen te bidden6.

Meelezen

1
Mattheüs 9: 12
2
Romeinen 14: 4
3
Johannes 18: 37, 38
Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik van de waarheid zou getuigen. Ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zeit tot Hem: Wat is waarheid?
4
Johannes 19: 11
U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven was gegeven
5
Romeinen 13: 1
Er is geen overheid dan door God, en die er zijn, zijn door God ingesteld
6
1 Timotheüs 2: 1
Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingeng gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten
5
Exodus 19: 1
6
Exodus 19: 1