Heb ik genoeg geloof?

Er is een aangrijpend verhaal te lezen1 van een vader, die zijn kind bij Jezus brengt. Eerst bij de discipelen, maar die konden hem niet genezen. Daarna ontstaat er een gesprek tussen hem en de Heer Jezus, en hij vraagt: "als u iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen, en help ons!"2.
Deze man is de wanhoop nabij. Net als veel mensen, die al zolang geprobeerd hebben om een oplossing voor hun zondeprobleem te vinden, maar het lukt niet. Altijd maar weer die twijfel, dat gebrek aan geloof.
Die man zegt: "als u kunt", alsof hij er aan twijfelt of de Heer het zou kúnnen. Maar dat is het probleem niet. Natuurlijk kan de Heer het! De Heer antwoordt dan ook, dat het er om gaat dat hij gelóóft. En daar zit het probleem. Tenminste voor deze man. Want hij kijkt naar zijn gebrek aan geloof, en roept onder tranen uit: "Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp".
Op dat moment noemt Lukas hem niet meer 'de man', maar 'de vader van het kind'3. Het hart van de man spreekt. Dat ziet de Heer. Hij verwijt hem niets en geneest het kind.

Je hebt al lang gelezen en begrepen dat God niet wil dat iemand verloren gaat4, en je snakt naar vrede en blijdschap, maar tot nu toe merk je er niets van. Denk je dat je geloof niet groot genoeg is? Dat kan best zo zijn, maar dat is gelukkig geen voorwaarde.
Het kleine geloof (van die vader) is voor de Heer genoeg. En dat is nog zo.

Kleingelovigen!

Zo heeft de Heer zijn discipelen een paar keer genoemd5, en dat was geen compliment! Natuurlijk verwacht Hij dat ons geloof gaat groeien, en dat we een groot geloof gaan krijgen. Sommigen hebben dat heel snel. Het is opvallend dat er maar twee mensen waren met een groot geloof, en die hoorden niet eens bij het volk Israël !6
Er zit verschil tussen mensen met een klein geloof en mensen met een groot geloof, en dat verschil wordt steeds kleiner naarmate een kleingelovige groeit. Maar er is een gigantisch verschil tussen een kleingelovige en een ongelovige!
Jij bent geen ongelovige meer, want die snakt niet naar vrede met God7. Het bewijst juist dat jij anders geworden bent. Je hebt namelijk nieuw leven, omdat je al zo vaak je zonden van harte hebt beleden.

Geloof het !

Meelezen

1
Markus 9: 14 - 29
2
Markus 9: 22
3
Markus 9: 24
Terstond riep de vader van het kind onder tranen uit: Ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp.
4
2 Petrus 3: 9
De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen het voor traagheid houden, maar Hij is lankmoedig over u, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.
5
Mattheüs 6: 30
Mattheüs 8: 26
Mattheüs 16: 8
6
Mattheüs 8: 10
Mattheüs 15: 28
7
Romeinen 3: 11
er is niemand die God zoekt