Bijbelavonden

Datum Tijd Plaats Hoofdthema Onderwerp
21 september 2019 21 september 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes God de Zoon onder mensen
28 september 2019 28 september 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes God de Zoon onder mensen
29 september 2019 29 september 19:00 Almelo Actuele profetie - De kleine profeten Jona
30 september 2019 30 september 20:00 Steenwijk Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel Israël en de antichrist
3 oktober 2019 3 oktober 20:00 Bunschoten Actualiteit in Bijbels licht De toekomst van Europa
8 oktober 2019 8 oktober 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen Rechtvaardiging door geloof
11 oktober 2019 11 oktober 20:00 Haulerwijk Waar blijft de belofte van Zijn komst? - Maranathadienst Waar blijft de belofte van Zijn komst?
14 oktober 2019 14 oktober 20:00 Steenwijk Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel Machten rond Israël
17 oktober 2019 17 oktober 20:00 Bunschoten Actualiteit in Bijbels licht De ontwikkelingen in het Midden-Oosten
19 oktober 2019 19 oktober 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Het Lam van God
24 oktober 2019 24 oktober 20:00 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis Christus is Overwinnaar en Bevrijder
25 oktober 2019 25 oktober 20:00 Echtenerbrug Actualiteit in Bijbels licht De opname, feit of fictie?
26 oktober 2019 26 oktober 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Het Lam van God
27 oktober 2019 27 oktober 19:00 Almelo Actuele profetie - De kleine profeten Amos
28 oktober 2019 28 oktober 20:00 Steenwijk Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel Christus
29 oktober 2019 29 oktober 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen Vrede met God
31 oktober 2019 31 oktober 20:00 Bunschoten Actualiteit in Bijbels licht Wat staat Israël nog te wachten?
7 november 2019 7 november 20:00 Bodegraven De toekomst van Israël De bekering van Israël
8 november 2019 8 november 20:00 Katwijk aan Zee Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis Christus is Overwinnaar en Bevrijder
14 november 2019 14 november 20:00 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis De mensheid is verdeeld in volken
16 november 2019 16 november 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Geloof in de tekenen
19 november 2019 19 november 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen Een nieuwe en levende wandel
21 november 2019 21 november 20:00 Bodegraven De toekomst van Israël Het Messiaanse rijk
22 november 2019 22 november 20:00 Echtenerbrug Actualiteit in Bijbels licht Komt Europa haar crises te boven?
23 november 2019 23 november 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Geloof in de tekenen
24 november 2019 24 november 19:00 Almelo Actuele profetie - De kleine profeten Hosea
28 november 2019 28 november 20:00 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis Gods verbond is met Israël
29 november 2019 29 november 20:00 Katwijk aan Zee Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis De mensheid is verdeeld in volken
10 december 2019 10 december 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen Vrijgemaakt, waarvan?
14 december 2019 14 december 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Eeuwig leven of verloren
21 december 2019 21 december 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Eeuwig leven of verloren
7 januari 2020 7 januari 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen Gods Geest heeft de leiding
10 januari 2020 10 januari 20:00 Katwijk aan Zee Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis Gods verbond is met Israël
18 januari 2020 18 januari 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes De gave van God
23 januari 2020 23 januari 20:00 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis Israël krijgt Gods zegen
25 januari 2020 25 januari 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes De gave van God
26 januari 2020 26 januari 19:00 Almelo Actuele profetie - De kleine profeten Joël
28 januari 2020 28 januari 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen Israël en Gods beloften
6 februari 2020 6 februari 20:00 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis Israël zal de Messias aannemen
14 februari 2020 14 februari 20:00 Katwijk aan Zee Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis Israël krijgt Gods zegen
15 februari 2020 15 februari 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Christus de Rechter
18 februari 2020 18 februari 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen Heel Israël zal gered worden
22 februari 2020 22 februari 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Christus de Rechter
23 februari 2020 23 februari 19:00 Almelo Actuele profetie - De kleine profeten Micha
27 februari 2020 27 februari 20:00 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis Een unieke zegen voor elke stam in Israël
28 februari 2020 28 februari 20:00 Echtenerbrug Actualiteit in Bijbels licht Wie is de antichrist?
10 maart 2020 10 maart 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen Leven in liefde
13 maart 2020 13 maart 20:00 Katwijk aan Zee Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis Israël zal de Messias aannemen
21 maart 2020 21 maart 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Het brood des levens
27 maart 2020 27 maart 20:00 Echtenerbrug Actualiteit in Bijbels licht Wat is het grote Babylon?
28 maart 2020 28 maart 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Het brood des levens
29 maart 2020 29 maart 19:00 Almelo Actuele profetie - De kleine profeten Habakuk
31 maart 2020 31 maart 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen Sterken en zwakken horen elkaar te verdragen
18 april 2020 18 april 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Het licht der wereld
21 april 2020 21 april 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen De dienst van Paulus en anderen
25 april 2020 25 april 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Het licht der wereld
16 mei 2020 16 mei 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes De goede Herder
23 mei 2020 23 mei 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes De goede Herder