Bijbelavonden

Datum Tijd Plaats Hoofdthema Onderwerp
24 maart 2023 24 maart 20:00 Baflo 'Uw koninkrijk kome' - Het koninkrijk van God Discipelen wachten op hun Heer
25 maart 2023 25 maart 20:00 Assen 'Uw koninkrijk kome' - Het koninkrijk van God Discipelen wachten op hun Heer
28 maart 2023 28 maart 20:00 Noordhorn Gods werk door de eeuwen heen - Het boek Genesis Jakob in Egypte
3 april 2023 3 april 20:00 online De wet van Sinai - Exodus 20 10e gebod: u zult niet begeren
11 april 2023 11 april 19:30 Aalten De komst van Christus - gevolgen voor straks én nu Het nieuwe Jeruzalem
18 april 2023 18 april 20:00 Noordhorn Gods werk door de eeuwen heen - Het boek Genesis De zegen van Jakob
28 april 2023 28 april 20:00 Baflo 'Uw koninkrijk kome' - Het koninkrijk van God 'Mijn koninkrijk is niet van deze wereld'
29 april 2023 29 april 20:00 Assen 'Uw koninkrijk kome' - Het koninkrijk van God 'Mijn koninkrijk is niet van deze wereld'