Bijbelavonden

Datum Tijd Plaats Hoofdthema Onderwerp
22 februari 2020 22 februari 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Christus de Rechter
23 februari 2020 23 februari 19:00 Almelo Actuele profetie - De kleine profeten Micha
27 februari 2020 27 februari 20:00 Franeker Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis Een unieke zegen voor elke stam in Israël
28 februari 2020 28 februari 20:00 Echtenerbrug Actualiteit in Bijbels licht Wie is de antichrist?
2 maart 2020 2 maart 20:00 Assen De dag van de Heer - oordeel en zegen - De profetie van Zefanja Gods stad is heilig
5 maart 2020 5 maart 20:00 Schiedam Actualiteit in Bijbels licht De ontwikkelingen in het Midden-Oosten
10 maart 2020 10 maart 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen Leven in liefde
12 maart 2020 12 maart 19.30 Delfzijl De komst van de Heer De opname, feit of fictie?
13 maart 2020 13 maart 20:00 Katwijk aan Zee Gods heilsplan van begin tot eind - De broers in Genesis Israël zal de Messias aannemen
16 maart 2020 16 maart 20:00 Assen De dag van de Heer - oordeel en zegen - De profetie van Zefanja Gods volk is uniek
19 maart 2020 19 maart 20:00 Schiedam Actualiteit in Bijbels licht Wat staat Israël nog te wachten?
21 maart 2020 21 maart 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Het brood des levens
27 maart 2020 27 maart 20:00 Echtenerbrug Actualiteit in Bijbels licht Wat is het grote Babylon?
28 maart 2020 28 maart 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Het brood des levens
29 maart 2020 29 maart 19:00 Almelo Actuele profetie - De kleine profeten Habakuk
30 maart 2020 30 maart 20:00 Assen De dag van de Heer - oordeel en zegen - De profetie van Zefanja God woont bij Zijn volk
31 maart 2020 31 maart 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen Sterken en zwakken horen elkaar te verdragen
18 april 2020 18 april 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Het licht der wereld
21 april 2020 21 april 20:00 Noordhorn Het evangelie van God - De brief aan de Romeinen De dienst van Paulus en anderen
25 april 2020 25 april 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes Het licht der wereld
7 mei 2020 7 mei 19.30 Delfzijl De komst van de Heer Waar blijft de belofte van Zijn komst?
16 mei 2020 16 mei 20:00 Assen Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes De goede Herder
23 mei 2020 23 mei 20:00 Warffum Christus, God de Zoon - Het evangelie van Johannes De goede Herder