Welkom!

De Bijbel is het Woord van God.
Het is Gods openbaring over Zichzelf, de gemeente, schepping, mensheid, koninkrijk van God en gevolgen van de zondeval. Maar God geeft daarin ook Zijn antwoord op die zondeval!

Gods antwoord ligt uitsluitend in Zijn Zoon Jezus Christus en Zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Op grond daarvan kan ieder mens gered worden, gaan Gods beloften over de gemeente en aan Israël in vervulling, en wordt de schepping hersteld onder de regering van Christus.

Dat is de kern van het evangelie. Die rijke boodschap willen we graag uitdragen.

Laatste wijzigingen

Dagtekst

Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal geofferd is om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie Hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.
- Hebreeën 9: 28