Welkom!

Fijn om elkaar te ontmoeten met een open Bijbel.

De Bijbel is het Woord van God en daarom van het hoogste belang. Het is Gods openbaring over Zichzelf, de gemeente, de schepping, de mensheid, het koninkrijk van God en de gevolgen van de zondeval. Maar God geeft daarin ook Zijn antwoord op die zondeval!

Gods antwoord ligt uitsluitend in Zijn Zoon Jezus Christus en Zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Op grond daarvan kan ieder mens gered worden, gaan Gods beloften aan Israël in vervulling en wordt de schepping hersteld onder de regering van Christus.

Dat is de kern van het evangelie. Het evangelie maakt rijk en die rijke boodschap willen we graag uitdragen.

Deze website

Tijdens Bijbelavonden en andere contacten komen Thema's naar voren die ook jou kunnen interesseren. Het is altijd de bedoeling om de antwoorden te vinden in de Bijbel.

Geluidsopnames en presentaties van Bijbelavonden staan onder Downloads

In verband met het coronavirus zijn Bijbelavonden voorlopig afgezegd, maar het nieuwe YouTube kanaal De Bijbel Open wordt vanaf 20 maart 2020 regelmatig aangevuld met korte boodschappen van ongeveer 20 minuten.

Dagtekst

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden ter verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
- 1 Petrus 2: 9

Contact

Zoek jij vrede met God? Wil je weten Wie Jezus Christus is? Denk je dat je iets gedaan hebt wat niet vergeven kan worden? Ben je zó teleurgesteld in andere christenen dat je God hebt losgelaten? Of andere onderwerpen ...

Het is heel fijn wanneer je je vrij voelt om te mailen naar wim@debijbelopen.nl, zodat we elkaar kunnen helpen.

Wees ervan verzekerd dat je gegevens en je mail niet bij een derde terecht komen.