Welkom!

De Bijbel is het Woord van God.
Het is Gods openbaring over Zichzelf, de gemeente, schepping, mensheid, koninkrijk van God en gevolgen van de zondeval. Maar God geeft daarin ook Zijn antwoord op die zondeval!

Gods antwoord ligt uitsluitend in Zijn Zoon Jezus Christus en Zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Op grond daarvan kan ieder mens gered worden, gaan Gods beloften over de gemeente en aan Israël in vervulling, en wordt de schepping hersteld onder de regering van Christus.

Dat is de kern van het evangelie. Die rijke boodschap willen we graag uitdragen.

Laatste wijzigingen

Dagtekst

Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.
- Romeinen 6: 19