Emmen

Thema

Hoofdpersonen in de toekomst

Machten die vandaag opkomen

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
Gebouw 't Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
7812MH Emmen
Routebeschrijving
Tijd
20:00
Inlichtingen
Albert Mol, 06 5569 4121
14 september 2022

Brokkelt Europa na de Brexit verder af?

De gestage groei in het aantal deelnemende landen lijkt om te slaan. Zullen meer landen het VK volgen?
13 oktober 2022

Hoe lang houdt Israël nog stand?

Sinds 1948 heeft Israël al heel wat oorlogen moeten voeren. Zal het stand houden in deze Arabische dreiging?
9 november 2022

Waarop wijzen ontwikkelingen in het Midden-Oosten?

De Arabische lente veranderde bijna alle landen rondom Israël. Is dat een goede ontwikkeling voor Israël?
7 december 2022

Speelt Rusland een rol in de eindtijd?

De huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne en het feit dat de hele wereld zich ermee bezighoudt, roept de vraag op of Rusland ook in de toekomst een belangrijke rol zal spelen.

Hoofdpersonen in de toekomst

In de aanloop naar de komst van Christus en het Messiaanse rijk beschrijft de Bijbel een aantal machten, die een grote rol zullen spelen op het eindtoneel.

Vandaag voeren vooral de VS en China de boventoon, maar die komen in de Bijbel niet aan bod aangezien beiden buiten het profetisch landschap vallen van de landen rond de Middellandse Zee.

Israël vormt uiteraard het centrum. Dat is het nu eigenlijk ook al, maar dán zal het onder Gods hand worden voorbereid op de komst van de Messias en zal het Hem deze keer aanvaarden.

De profeten beschrijven hoe bijna alle toemalig bekende landen van betekenis worden en in die tijd hun eigen rol zullen spelen.