Franeker

Thema

Jeruzalem, de stad van de grote Koning

Christus, de Zoon van David

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
Baptistengemeente Maranatha
Schilcampen 49
8801 ME Franeker
Routebeschrijving
Alleen te volgen via deze livestream
Tijd
20:00
Inlichtingen
R. Ploeg, 0517 384824
(aanmelden via info@baptistengemeente-maranatha.nl)
8 oktober 2020

David tot koning gezalfd

Mattheüs toont aan dat de Heer Jezus zowel van Abraham als van David afstamt. Hij heeft dus recht op de troon in Israël. Hij is de nakomeling én de vervulling van Davids koningschap.
22 oktober 2020

De vijand verslagen maar geen koning

David behaalt een indrukwekkende overwinning over Goliath. Dat maakt hem tot aanvoerder in het leger van Saul. Er zijn opvallend veel mensen die David liefhebben, maar wat is die liefde waard?
5 november 2020

David op weg naar de troon

Saul wil David doden. David vlucht en wordt opnieuw aanvoerder, maar nu van een kwetsbare groep mensen, die hij echter weet te vormen tot helden. Evenzo vormt Christus vandaag Zijn discipelen.
19 november 2020

David is geen volmaakte koning

Bathséba is een zwarte bladzijde in Davids leven en staat in schril contrast met het zondeloze leven van Christus. Toch valt er juist dán iets moois op in zijn houding.
3 december 2020

De corona pandemie

Impact op mondiaal niveau
In deze ingelaste lezing bespreken we vragen over corona: is het een signaal van de eindtijd, en hoe dient onze houding naar de overheid te zijn?
14 januari 2021

Koning Salomo, de vredevorst

Met deze zoon vormt David een tweeluik over Christus. De regering van Salomo is een voorproefje van het Messiaanse Vrederijk, althans … zolang Salomo naar God luistert.
28 januari 2021

Koning Hizkia, de eerste opwekking

Na de tweedeling van Israëls rijk, blijven Davids nakomelingen op zijn troon, terwijl zij niet beter zijn dat de koningen in het Tienstammenrijk. In Hizkia komt voor het eerst iets terug van David.
11 februari 2021

Koning Josia, de tweede opwekking

Kort voordat ook het Tweestammenrijk wordt weggevoerd, geeft God in Josia een nog mooiere herinnering aan David. Zou God vandaag onder christenen ook opwekkingen geven, en zo ja, hoe dan?
25 februari 2021

Christus op de troon van David

Het boek Openbaring eindigt met de beloofde Zoon van David. Wij weten nu dus hoe God Zijn Zoon opnieuw in deze wereld zal invoeren. Het brengt ons ertoe om te roepen: 'Amen, kom Heer Jezus!'

Jeruzalem, de stad van de grote Koning

"Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster"
(Openbaring 22: 16)

Zo eindigt de Bijbel, waarin God Zijn bewogen relatie heeft geschetst met de mensheid in het algemeen, en met Israël en de gemeente in het bijzonder.
Gods wegen leiden naar de glorieuze verschijning van de Heer Jezus.

Voor Israël is Hij de wortel en het geslacht van David. Hij is de Messias die straks zal zitten op de troon van Zijn vader David en zal stralen als de zon in het Vrederijk. Die troon staat opnieuw in Jeruzalem, de stad van de grote Koning.

Voor ons, de gemeente, is Hij de blinkende morgenster, die straalt kort voordat de zon opkomt. Wij hebben dus twee prachtige momenten om naar uit te zien: de opname van de gemeente en Zijn verschijning mét ons.

We willen kijken naar het leven van David, zijn kroning, zijn overwinningen, zijn verwerping, het gezelschap dat altijd bij hem wil blijven, en zijn uiteindelijke koningschap. Maar ook naar enkele nakomelingen, om tenslotte uit te komen bij de ware Zoon van David.
In Davids leven leren we heel veel over het huidige én toekomstige koningschap van de Heer Jezus. Dat hoort elke christen diep te raken.