Franeker

Thema

'Uw koninkrijk kome'

Het koninkrijk van God

Spreker
Wim Zwitser
Plaats
Baptistengemeente Maranatha
Noord 41
8801 KT Franeker
Routebeschrijving
Tijd
19:45
Inlichtingen
R. Ploeg, 06 150 24 526
(aanmelden via info@baptistengemeente-maranatha.nl)
7 oktober 2021

Het koninkrijk aangekondigd

Diverse profeten voorzeggen de komst van de Messias en Zijn rijk van gerechtigheid en vrede. Wat verwachtte de vrome Israëliet?
21 oktober 2021

Het koninkrijk en de gemeente

Er wordt vandaag meer over het koninkrijk en minder over de gemeente gesproken. Is dat Bijbels? Wat zijn de verschillen?
4 november 2021

De Koning onderwijst

In de z.g. bergrede (Mattheüs 5-7) introduceert Christus de principes van het koninkrijk. Wat mag de Koning verwachten en wat mogen discipelen verwachten?
18 november 2021

Het koninkrijk breidt uit

In de gelijknissen van Mattheüs 13 schetst Christus hoe het koninkrijk zich uitbreidt buiten Israël. Is die groei altijd goed?
13 januari 2022

De Koning komt terug

Zijn er opvallende zaken die wijzen op Zijn naderende komst? In Mattheüs 24 geeft Christus belangrijke aanwijzingen.
27 januari 2022

Discipelen wachten op hun Koning

In de gelijkenissen van Mattheüs 25 blijkt het wachten niet mee te vallen. Wat gaan discipelen dan doen?
10 februari 2022

Vrienden van de Koning

Johannes beschrijft de discipelen als vrienden voor wie Christus geen geheimen heeft. Wat betekent die vriendschap?
24 februari 2022

'Mijn koninkrijk is niet van deze wereld'

Paulus schetst het grote contrast tussen het koninkrijk en de wereld, zowel nu als in de toekomst. Wat betekent dat voor nu?

'Uw koninkrijk kome'

Deze woorden zijn een regel uit het onze Vader, een gebed dat Christus Zijn discipelen leerde.
Vaak wordt dit gebed als gewoonte uitgesproken, terwijl anderen het als niet-christeijk afwijzen.

Wat zou Christus dan wél bedoelen?
Het heeft te maken met het koninkrijk der hemelen (of: koninkrijk van God), maar wát precies?

In deze avonden willen we nagaan wat de essentie is van het koninkrijk van God:

  1. Wie is de Koning?
  2. wie zijn de discipelen?
  3. wat is hun taak?
  4. wanneer begint het koninkrijk?
  5. zal het ooit weer ophouden?
  6. ... enz enz

Over het koninkrijk bestaan stellige standpunten, maar ook veel vragen.
In de Bijbel is het één van de grote thema's, dus het móet belangrijk zijn!


De avond duurt tot ongeveer 21:15 uur.