Een beetje olie

In de tijd van Elia en Elisa is het niet best in Israël.
Met name in het 10-stammen rijk floreert de Baäl-dienst en spelen zich de meest immorele taferelen af op de plek waar deze afgod wordt gediend.
Toch is het de tijd waarin mensen de Heer graag willen dienen, en ontstaan er profetenscholen, waar profetenzonen worden onderwezen in de Schriften.
Eén van hen heeft een gezin, bestaande uit hem, zijn vrouw en twee zonen1.

- schuldeiser

Onverwachts overlijdt deze man en laat zijn vrouw achter met een aanzienlijke schuld. De schuldeiser wil beide zonen als slaven verkopen om daarmee de uitstaande schuld te vereffenen.
Wat is er mis gegaan?
Waarom heeft de man geld geleend bij zo'n keiharde zakenman?
Waarom heeft hij hun beide zonen als onderpand laten opnemen in de overeenkomst, en heeft hij die zó ondertekend?
Wist zijn vrouw hiervan, of heeft zij haar man blindelings vertrouwd?
Waarom is de man met zijn geldprobleem niet naar Elisa gegaan, terwijl de vrouw hem kennelijk heel goed weet te vinden?

Allemaal vragen die opkomen bij het lezen van dit verhaal, maar die ook kunnen opkomen bij het aanhoren van situaties vandaag, misschien wel in je eigen leven.
Hoe makkelijk zetten we niet een stap die grote gevolgen kan hebben? Hoe vaak vertrouwen we niet op het inzicht van een ander, levenspartner, voorganger of wie dan ook? We hebben zelfs niet in de gaten dat het leven van onze kinderen gevaar loopt.
En dat terwijl onze 'man Gods', de Heer Jezus Christus, gewoon beschikbaar is voor al onze vragen en worstelingen. Hij wil niets liever dan ons aanhoren en verhoren2.

- Elisa en een beetje olie

Als de weduwe bij Elisa komt hoeft zij niets te vragen. Hij vraagt haar: "Wat kan ik voor u doen?", maar wacht het antwoord niet af. Hij wil haar betrekken in de oplossing en voegt er aan toe: "Vertel mij, wat hebt u in uw huis?" In haar gedachten gaat ze door het hele huis, maar kan niets bedenken wat nuttig kan zijn voor de man Gods, behalve één ding: een kruikje olie.

Als het even kan wil de Heer gebruik maken van onze eigen mogelijkheden3, ook waar we tot nu toe nog niet zo op gelet hebben (of vergeten zijn).
Op zo'n moment beseffen we weer eens dat we voor ons idee heel wat in huis hadden, maar is dat bruikbaar voor de Meester? Misschien is alles nutteloos, met uitzondering van een groot geschenk: elk kind van God heeft 'een kruikje olie'.
Olie wijst altijd op de Heilige Geest, die in ons komt wonen op het moment dat we tot geloof gekomen zijn4.
Misschien hebben we er tot nu toe niet zoveel aandacht aan geschonken, maar Hij is er wel! En daar gaat de Heer mee verder.

- een afgesloten deur

Alle lege vaten die de vrouw en haar zonen buitenshuis vinden worden verzameld, en dan moet de deur op slot, want het echte wonder vindt plaats achter gesloten deuren (evenals in het hierop volgende verhaal5).
De olie blijft stromen totdat er geen leeg vat meer is. Dat vertelt ze tegen Elisa, waarop hij haar opdraagt de olie te verkopen en met de opbrengst naar de schuldeiser te gaan.

De Heer Jezus heeft al in de z.g. bergrede gezegd dat een discipel voor zijn gebed de binnenkamer moet opzoeken en de deur moet sluiten6. Daar gebeuren de wonderen met alle vaten die we kunnen vinden!
Een vat kan wijzen op een persoon7.
Elke christen kent zo heel veel lege vaten. Voor het merendeel buitenshuis, maar soms ook in eigen huis. Wat kun je inzitten over het leven van je kinderen, familie, vrienden, enz. De Heer draagt ons op om ze mee te nemen in ons gebed in de binnenkamer, want met dat kleine beetje olie in mijn leven kan de Heer Zijn werk doen in de levens van anderen.
Hoe? Wanneer? Dat is Zijn zaak, Zijn wonder!

"Bid zonder ophouden!"8

Meelezen

1
2 Koningen 4: 1 - 7
2
Mattheüs 11: 28
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven
3
Exodus 4: 2
De HEERE zei tegen hem: Wat hebt u daar in uw hand? Hij zei: Een staf.
4
Efeze 1: 13
in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
5
2 Koningen 4: 21, 33
6
Mattheüs 6: 6
Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is
7
2 Timotheüs 2: 21
zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt.
8
1 Thessalonika 5: 17