Waar ben je?

"Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.
Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?"
1

Een menselijke oplossing na de zondeval

Zodra Adam en Eva het gebod van God overtreden, worden hun ogen inderdaad geopend (net zoals satan had beloofd), maar het kennen van het kwaad maakt hen diep ongelukkig. En er is geen stap terug. Naakt staan ze voor elkaar.
Ze bedenken een oplossing: een schort van vijgebladeren moet het probleem camoufleren.

Dat er vandaag talloze lieden rondlopen in 'vijgebladeren' om problemen te camoufleren is erg, maar begrijpelijk. Welke andere oplossing zal een mens zonder God kunnen bedenken?
Maar het trieste is dat er ook veel christenen zijn, die zich net zo gedragen. Ze denken zich te kunnen verbergen achter een mooi buitenkantje. Ze gaan regelmatig naar de kerk, ze weten wat er van hen verwacht wordt met betrekking tot doop en avondmaal, en leiden een min of meer godsdienstig leven. Daarmee zijn zij best in staat om hun naaktheid voor elkaar te verbergen.

Het geluid van de Here God

Hoe vaak Adam en Eva het geluid van God hebben gehoord, lezen we niet, evenmin of God al eens eerder op zo'n manier naar het toe is gekomen. Maar nu horen ze Hem komen! Hoe?

Nicodemus is iemand met een grote reputatie. Hij is dé leraar van Israël, degene met de meeste Bijbelkennis in het hele land. Maar ondanks dat mooie buitenkantje weet hij dat hij iets mist.2
In de beschutting van de donkere nacht komt hij bij de Heer Jezus, die hem uitlegt dat hij opnieuw geboren moet worden. Dat is een werk van Gods Geest. De Heer vergelijkt dat met de wind, een alledaags natuurverschijnsel. Toch weet niemand waar hij vandaan komt of heengaat, maar zijn geluid is hoorbaar.3

Verstoppen voor God

Wanneer je gezondigd hebt (en dat kan helaas gebeuren), doet God er alles aan om je op te zoeken en aan te spreken. Dat gebeurt door prediking van Zijn Woord, een persoonlijke ontmoeting, een lied, enz. Het zijn hoorbare signalen van God, waarvoor jij je niet mag verstoppen.

En toch gebeurt het!
Je kruipt weg, want je beseft dat al die 'vijgeblaadjes' verdwijnen wanneer God dichterbij komt. Je houdt geen mooi buitenkantje meer over.

Maar God gaat door en vraagt: "waar ben je?". Hij vraagt niet: "wat heb je gedaan?" Op beide vragen weet God het antwoord echt wel, maar Hij is in de eerste plaats geinteresseerd in jouw persoon, en niet in jouw gedrag.
Hij wil uit jouw mond horen, of je weet waar je terecht gekomen bent. Hij wil contact!

Een antwoord geven aan God

Adam komt er niet onder uit. Hij moet antwoorden, maar in zijn antwoord4 legt hij de schuld bij anderen:

 1. bij God, die hem zo'n vrouw gegeven heeft.
  Hij wekt de indruk dat het anders was gelopen, als God hem een andere vrouw had gegeven.
 2. bij de vrouw, die hem van de boom gegeven heeft.
  Als zij dat niet gedaan had, zou hij niet gezondigd hebben.

Is dat geen bekend patroon? Steeds weer de schuld bij een ander leggen, zelfs bij God?
In hoeveel huwelijksproblemen weet de man precies te vertellen hoeveel fouten zijn vrouw gemaakt heeft, terwijl hij niet rept over zichzelf. En omgekeerd. Je hoort ze denken: "als ik een andere partner had, dan was 't anders gelopen".
Ruzies op kerkelijk vlak verlopen vaak net zo.5
Het gevolg is een onverzoenlijke verhouding, typisch een kenmerk in onze tijd!6

Eerlijk voor de dag komen

Stop, om je nog langer te verschuilen achter 'vijgebladeren'.
Stop, om nog langer te wijzen naar een ander.
God zoekt eerlijke christenen, die hun eigen aandeel (hoe klein ook) oprecht belijden, zonder zelfs maar te dénken aan het aandeel van een ander (dat uiteraard veel groter is in jouw ogen).

Tegen individuele christen-mannen zegt Paulus, dat zij hebben te bidden met reine handen.7 Het maakt niet uit of het opgeheven of gevouwen handen zijn, want de nadruk ligt in dit vers op 'rein'.
Dat betekent dat jouw gebedsleven pas kan functioneren wanneer je alles beleden hebt wat in orde gemaakt moet worden, zowel naar God als naar mensen.

Gods werk

Zodra je God de gelegenheid geeft om in jouw leven te mogen werken, gaan er een paar dingen gebeuren.

 1. Je krijgt zicht op de toekomst.
  "Het zaad van de vrouw", de Heer Jezus Christus, gaat de uiteindelijke overwinning behalen over de slang.8 Dat is in principe gebeurd op het kruis van Golgotha, en dat zal voor iedereen zichtbaar worden wanneer Hij komt om op aarde te regeren.
  Bij zo'n Persoon mag je horen, en naar dat moment ga je uitkijken.
 2. Je gaat een vruchtbaar leven leiden.
  Adam noemt zijn vrouw Eva (= "moeder van alle levenden").9 Hij erkent daarmee dat er leven ontstaat zodra God gaat ingrijpen op het terrein van zonde en dood.
  Er is ook vandaag vrucht in jouw leven, als Gods Geest de ruimte krijgt. En de vrucht van de Geest is wel héél anders dan de vruchten van het vlees.10
 3. Je bent nu al volmaakt in Christus.
  God vervangt de vijgebladeren door rokken van vellen.11 Daarvoor moest een dier sterven.
  Dat wijst al op het sterven van Christus. Je kunt voor God leven omdat Hij, het Lam van God, in jouw plaats is gestorven.
  Je hoeft je niet mooier voor te doen dan je bent, want God trekt je het kleed aan waarin Hij Zijn Zoon herkent.12

Meelezen

1
Genesis 3: 7 - 9
2
Johannes 3: 1 - 7
3
Johannes 3: 8
De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.
4
Genesis 3: 12
Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.
5
Galaten 5: 13 - 15
6
2 Timotheüs 3: 1 - 5
7
1 Timotheüs 2: 8
Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist.
8
Genesis 3: 15
Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
9
Genesis 3: 20
En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden.
10
Galaten 5: 16 - 23
11
Genesis 3: 21
En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.
12
Efeze 1: 6
... waarmede Hij ons aangenaam gemaakt heeft in de Geliefde.