Hoe kan mijn hart mij veroordelen?

Vraag

Ik wil graag een vraag over 1 Johannes 3: 18 - 24 stellen.
Er wordt hier gesproken over ons hart dat ons aanklaagt. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Ik heb wel een vermoeden maar wil graag zeker weten of ik op de goede weg zit.

Antwoord

Letterlijk staat daar in vers 19: 'als ons hart ons veroordeelt ...'1.
Soms wordt het zo opgevat alsof er zou staan: 'als ons hart ons veroordeelt, dan doet God het in Zijn genade niet'. Maar dat is niet de bedoeling.

In de praktijk van het geloofsleven kunnen we soms dingen doen die niet goed zijn. Lees vers 15 en 172 maar. Als echt kind van God zal ik dat in zo'n geval direkt merken: mijn hart veroordeelt mij. Ik heb dan geen gemeenschap meer met God. Vanzelfsprekend ga ik het belijden.
Maar heb ik dan wel begrepen hoe erg die zonde was? Nee!
Is dat dan niet nodig? Nee!

Weet je wat zo geweldig is? God is veel groter dan ik en kent mij door en door. Wanneer ik belijd wat ik zie, dan vergeeft God niet alleen de zonde zoals ik die zie, maar vergeeft Hij ook alles wat ik er niet van gezien en begrepen heb.
Hij eist niet dat ik eerst alles helemaal goed gezien en begrepen heb, voordat Hij wil vergeven. Hij vergeeft zoals ik kom, en vergeeft daarbij 100%.
Zodat daarna ons hart ons niet meer veroordeelt, en we ons 100% vrij voelen om te bidden3. En daar kijkt Hij naar uit!

Meelezen

1
1 Johannes 3: 19, 20
Hieraan zullen wij weten dat wij uit de waarheid zijn en ons hart overtuigen tegenover Hem, dat, als ons hart (ons) veroordeelt, God groter is dan ons hart en alles weet.
2
1 Johannes 3: 17
Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?
3
1 Johannes 3: 21
Geliefden, als ons hart (ons) niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid jegens God;