Is Israël nog steeds Gods volk?

Vraag

Sommige christenen zijn nogal pro-Israël. Anderen denken dat Israël door God voorgoed verlaten is, bijvoorbeeld doordat de Joden bij de kruisiging hebben geroepen: "Zijn bloed kome over ons en onze kinderen".
Ik heb moeite met beide meningen. Wat vindt u?

Antwoord

Het is terecht dat christenen vandaag met bijzondere belangstelling kijken naar Israël. Niet alleen omdat het in de Bijbel een prominente plaats inneemt, maar ook omdat er nog veel profetieën over dit land en volk in vervulling moeten gaan.
Sinds 1948 woont het weer als een vrij volk in een eigen land, en dat op zich is een wonder. Een nog groter wonder is het wellicht dat zij er inmiddels ruim 60 jaar wonen, ondanks het feit dat zij omringd zijn door vijanden, waarvan de meesten graag zien dat zij zo snel mogelijk in de Middelandse Zee worden gedreven. Dat is in verschillende oorlogen ook geprobeerd, maar zonder succes.

Ongetwijfeld is Gods hand in deze ontwikkeling, en vormt het een aanloop naar de tijd waarin God Zijn beloften gaat inlossen.
Toch moeten we niet vergeten dat we ons nu nog steeds bevinden in de fase waarin God de speciale band met Zijn volk tijdelijk heeft verbroken. Dat liet Hij duidelijk zien door de voorhang in de tempel van boven naar beneden te verscheuren, op het moment dat Zijn Zoon aan het kruis stierf1. In de relatie tussen God en Zijn volk is nog geen verandering gekomen. God noemt Zijn volk nog steeds "Lo-Ammi" (= "niet Mijn volk")2.

In Ezechiël 37: 1 - 14 staat deze ontwikkeling beschreven. Allereerst ziet de profeet een dal, waarin dode beenderen verspreid liggen. Als hij gaat spreken, ontstaat er een beweging waardoor van deze losse beenderen een lichaam geformeerd wordt, compleet met spieren en huid.
Maar nog geen geest, nog geen leven!
Dat is de situatie die wij sinds 1948 zien. Israël is als volk weer herkenbaar, maar in het algemeen nog dood (voor God).
Gods Geest woont en werkt nu nog in een ander volk, namelijk in ons, de gemeente. Wanneer wij hier niet meer zijn, werkt de Geest vanuit de hemel weer op een bijzondere manier in Israël3. Velen uit hen zullen tot levend geloof komen, en gaan uitzien naar hun Messias.

Meelezen

1
Mattheüs 27: 51
En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën.
2
Hosea 1: 9
Toen zeide Hij: Noem hem Lo-Ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn.
3
Ezechiël 37: 9
Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.