Is mijn openbaring voor de rechterstoel van Christus openbaar?

Vraag

Je vertelde dat onze openbaring voor de rechterstoel van Christus iets is tussen de Heer en mij persoonlijk. Iets 'onder vier ogen' dus.
Waarop baseer je die gedachte?
Niet dat ik er tegenop zou zien wanneer anderen meekijken in mijn 'levensfilm' (we zijn dan immers volmaakt), maar ik toets graag alles en hier heb ik nog geen onderbouwing voor gevonden.

Antwoord

Je hebt gelijk dat het 'onderonsje' voor de rechterstoel van Christus niet duidelijk valt aan te tonen, maar ik leid het wat af uit bijvoorbeeld de gelijkenis van de ponden1.
Daar worden de slaven bij de Heer geroepen, en voor zover ik kan opmaken gebeurt dat één voor één: de eerste verschijnt voor de Heer en daarna de tweede2.
Pas wanneer Hij het ene pond van de derde slaaf laat afnemen komen er anderen aan te pas, en die blijken goed op de hoogte te zijn van de beloning van de eerste.
De beoordeling is hier een zaak tussen de Heer en zijn slaaf, maar van de beloning is iedereen goed op de hoogte.

Ook de manier waarop de Heer Petrus herstelt wijst in die richting.
Na Zijn opstanding verschijnt de Heer 'onder vier ogen' aan Petrus3. Inhoudelijk wordt ons niets verteld, maar het feit dát het gebeurd is is bij allen bekend.
Korte tijd later zit de Heer met Petrus en de overige discipelen op het strand bij het meer van Tiberias4. Dat is het moment waarop de Heer aan allen laat zien dat er niets meer zit tussen Hem en Petrus, en dat Hij Petrus kan belonen: "weid mijn lammeren", "hoed mijn schapen" en "weid mijn schapen".

Lees hier meer over de rechterstoel van Christus.

Meelezen

1
Lukas 19: 11 - 27
2
Lukas 19: 16 - 18
3
Lukas 24: 34
Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen.
4
Johannes 21: 15 - 17